Input:

Ur. l. RS 3719/2021, Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, z dne 1.1.2022

SPLOŠNI AKT
o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta splošni akt določa področje, obseg, pogoje in način izvajanja stalnega poklicnega usposabljanja, dodeljevanje kreditnih točk ter nadzor nad stalnim poklicnim usposabljanjem pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev z aktivnim poklicnim nazivom ter poklicnim nazivom v mirovanju (v nadaljnjem besedilu: član ZAPS), ki so vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS).
(2)  Ta splošni akt določa tudi način imenovanja, sestavo, naloge in organizacijo dela komisije za izobraževanje ter evidentiranje, potrjevanje in hrambo podatkov o stalnem poklicnem usposabljanju članov ZAPS.
II. STALNO POKLICNO USPOSABLJANJE
2. člen
(obveznost stalnega poklicnega usposabljanja)
(1)  Član ZAPS se je dolžan stalno poklicno usposabljati v skladu s pravili, določenimi v tem splošnem aktu.
(2)  Član ZAPS mora, če ta splošni akt ne določa drugače, v dokaz izpolnjevanja obveznosti iz prejšnjega odstavka v vsakem koledarskem letu zbrati s tem splošnim aktom predpisano število kreditnih točk.
(3)  Član ZAPS pridobi kreditne točke z opravljenim strokovnim izpitom, s pasivno ali aktivno udeležbo na usposabljanju pri ZAPS, na usposabljanju z akreditacijo ZAPS ali pri drugem izvajalcu izobraževanj ter z objavo strokovnih prispevkov, vse na način in pod pogoji, določenimi s tem splošnim aktom.
(4)  Neizpolnjevanje dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja predstavlja disciplinsko kršitev po Disciplinskem pravilniku ZAPS.
3. člen
(področje stalnega poklicnega usposabljanja)
(1)  Namen in cilj stalnega poklicnega usposabljanja članov ZAPS je zagotoviti strokovno usposobljenost in izboljševanje strokovnih storitev z nenehnim vzdrževanjem in nadgrajevanjem poklicnih znanj s področja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, opredeljenih v zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.
(2)  Stalno poklicno usposabljanje članov ZAPS po tem splošnem aktu se zagotavlja, priznava in izvaja po naslednjih vsebinskih sklopih s področja poklicnih nalog članov ZAPS:
-  predpisov in standardov,
-  teorije in referenčne prakse,
-  tehnologije, materialov in tehnike,
-  poslovanja ter vodenja in izvajanja projektov.
III. STALNO POKLICNO USPOSABLJANJE V ORGANIZACIJI ZAPS
a) Komisija za izobraževanje
4. člen
(sestava, imenovanje in odločanje komisije za izobraževanje)
(1)  Komisija za izobraževanje je štiričlansko delovno in nadzorno telo ZAPS za področje stalnega poklicnega usposabljanja, v katerem so z najmanj enim predstavnikom zastopane vse matične sekcije ZAPS.
(2)  Predsednika in člane komisije za izobraževanje, ki jih na podlagi vnaprej znanih referenčnih meril predlagajo strokovni

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih